default_mobilelogo

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΡΘΡΑ


KREITTΩΝ CONSULTING

KREITTΩΝ CONSULTING

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Οι Δυνητικοί  Δικαιούχοι του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση 

 

Να σημειώσουμε ότι το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων της ΚΡΕΙΤΤΩΝ Consulting στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», έχουν ενταχθεί στον ανωτέρω κατάλογο, διαμορφώνοντας το ποσοστό επιτυχίας της εταιρείας, στην ανωτέρω δράση, στο 100%

 

 

 

Ξεκινάει αύριο, 05/07/2017 η υποβολή προτάσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".

Η προθεσμία υποβολής, ολοκληρώνεται την 09/08/2017.

 

Θα ακολουθήσουν άλλες δύο περίοδοι υποβολής προτάσεων: 6.9.2017 - 11.10.2017 και 8.11.2017 - 13.12.2017.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μία και μόνο πρότασης σε μία και μοναδική περίοδο υποβολής.

 

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες του προγράμματος στο:

http://kreitton.gr/index.php/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/127-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B2-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82.html

 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό προϊόν)".

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε μορφής που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ή Γ΄κατηγορίας.

Εξαιρούναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Επιλέξιμοι από τη Δράση κλάδοι είναι: 

- Κρέας

- Πουλερικά

- Κουνέλια

- Γάλα

- Αυγά

- Σηροτροφία - Μελισσοκομία - Σαλιγκαροτροφία –Διάφορα ζώα

- Ζωοτροφές

- Δημητριακά

- Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

- Οίνος

- Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

- Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

- Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

- Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

- Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: κτηριακά, περιβάλλον χώρο, εξοπλισμό, οχήματα, πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας - ISO, αμοιβές συμβούλων / μηχανικών, λογισμικά κ.ά. 

 

Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνονται μεταξύ των 600.000 € - 5.000.000 €, ενώ τα ποσοστά επιδότησης διαφοροποιούνται βάσει της περιφέρειας στην οποία θα υλοποιηθεί η επένδυση, ως εξής:

 • Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακεδονία - Θράκη, Ιόνια νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος- 50%
 • Μικρά νησιά Αιγαίου  - 75%
 • Δυτική Μακεδονία, Αττική, Στερεά   - 40%

(με δυνατότητα προσαύξησης έως και 20% την περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών)

 

 

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/05/2017

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/08/2017

 

 

Να σημειώσουμε ότι αναμένεται άμεσα και η προκήρυξη της δράσης 4.2.2 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (μη γεωργικό προϊόν)"

Ο Β' κύκλος του προγράμματος Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων περιέχει σημαντικές αλλαγές τόσο στον οδηγό της πρόσκλησης, όσο και στα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου του κάθε δικαούχου.

Καταρχήν είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει σε τρεις περιόδους υποβολής, πράγμα το οποίο μετριάζει τη συνολική συμμετοχή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως ο κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε μία περίοδο υποβολής.

 

Πόσο πιθανόν είναι λοιπόν να ενταχθείτε; Παρακάτω αναλύονται όλα τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης βάσει του νέου οδηγού. 

 

 

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α' - Ίδρυση νέας επιχείρησης

1. Μ.Ο εισοδήματος επιβολής φόρου για τα έτη 2015, 2014, 2013 - ατομικό / οικογενειακό εισόδημα βάσει οικογενειακής κατάστασης

Κριτήριο για δικαίωμα υποβολής: έως 22.000 € ατομικό / 35.000 € οικογενειακό 

Μέγιστη βαθμολογία για ατομικό εισόδημα έως 5.500 € / οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€ 

Για οποιοδήποτε άλλο εισόδημα μεγαλύτερο των παραπάνω ορίων και μικρότερο των ορίων που θέτει ανά περίπτωση ο οδηγός, όσο αυξάνεται το ειδόσημα, μειώνεται η βαθμολογία

 

2. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου

Α. Σαφήνεια και πληρότητα επιχειρηματικού σχεδίου 

Β. Διάρκεια ανεργίας / Συνάφεια απασχόλησης με τίτλο σπουδών  

    Μέγιστη βαθμολογία για ανεργία τουλάχιστον ένα έτος (αφορά ανέργους)

    Για διάρκεια ανεργίας μικρότερη του έτους, όσο μειώνονται οι μήνες ανεργίας κάτω του έτους, μειώνεται και η βαθμολογία (αφορά ανέργους)

    Μέγιστη βαθμολογία για απασχόληση σε θέση μη συναφή με τον τίτλο σπουδών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν λαμβάνεται μοριοδότηση (αφορά μισθωτούς)

Γ. Η δημιουργία εταιρικού σχήματος πριμοδοτείται με έξτρα μονάδες 

 

3. Μ.Ο του κατα κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Μέγιστη βαθμολογία για Μ.Ο κατα κεφαλήν ΑΕΠ έως 15.000 €

Δεύτερη κατηγορία μοριοδότησης Μ.Ο κατα κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 15.000 και 25.000 €

Τελευταία κατηγορία μοριοδότησης Μ.Ο κατα κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλυτερο των 25.000 €

 

   

 

 •     Κατηγορία Δικαιούχων Β' - Υφιστάμενη επιχείρηση 

1. Μ.Ο εισοδήματος επιβολής φόρου για τα έτη 2015, 2014, 2013 - ατομικό / οικογενειακό εισόδημα βάσει οικογενειακής κατάστασης

Κριτήριο για δικαίωμα υποβολής: έως 22.000 € ατομικό / 35.000 € οικογενειακό 

Μέγιστη βαθμολογία για ατομικό εισόδημα έως 5.500 € / οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€ 

Για οποιοδήποτε άλλο εισόδημα μεγαλύτερο των παραπάνω ορίων και μικρότερο των ορίων που θέτει ανά περίπτωση ο οδηγός, όσο αυξάνεται το ειδόσημα, μειώνεται η βαθμολογία

 

2. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου
Α. Σαφήνεια και πληρότητα επιχειρηματικού σχεδίου

Β. Διάρκεια έναρξης επιχείρησης

     Μέγιστη βαθμολογία για επιχειρήσεις που κάνανε πρώτη έναρξη μεταξύ 01/01/2011 - 31/12/2016

     Δεύτερη κατηγορία μοριοδότησης για επιχειρήσεις που κάνανε έναρξη μεταξύ 01/01/2006 - 31/12/2010 ή 01/01/2017 έως την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής

     Τελευταία κατηγορία μοριοδότησης για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

Γ. Η δημιουργία εταιρικού σχήματος πριμοδοτείται με έξτρα μονάδες

 

3. Μ.Ο του κατα κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Μέγιστη βαθμολογία για Μ.Ο κατα κεφαλήν ΑΕΠ έως 15.000 €

Δεύτερη κατηγορία μοριοδότησης Μ.Ο κατα κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 15.000 και 25.000 €

Τελευταία κατηγορία μοριοδότησης Μ.Ο κατα κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλυτερο των 25.000 €

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείται να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα και e-mail της εταιρείας μας.

 

 

Η ΚΡΕΙΤΤΩΝ Consulting δίνει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, να επωφεληθούν από την ισχύουσα προσφορά μας. Συγκεκριμένα, η προσφορά περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες

 

v  Αξιολόγηση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

v  Σχεδιασμός του συστήματος (διαδικασίες, έντυπα κλπ)

v  Εκπαίδευση προσωπικού ως προς το σύστημα

v  Εφαρμογή συστήματος

v  Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης

v  Διορθωτικές ενέργειες

v  Προετοιμασία ανασκόπησης

v  Υποστήριξη κατά τον εξωτερικό έλεγχο μέχρι και την πιστοποίηση

 

 

Τιμή προ έκπτωσης: 1.800 €

Τελική τιμή: 1.000 €

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Η προσφορά ισχύει έως 15 Ιουλίου και αφορά επιχειρήσεις που εδρεύουν στους νομούς: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Δράμας και Καβάλας.

 

Η προσφορά αφορά στη δημιουργία συστήματος απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της δικής σας, και μόνο, επιχείρησης, απορρίπτοντας τακτικές αναπαραγωγής συστημάτων άλλων επιχειρήσεων, που θέτουν σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της πιστοποίησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Σήμερα, στις 8/6/2017 προκηρύχθηκε ο Β΄κύκλος του προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, ο Α΄κύκλος του οποίου συνάντησε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους εν δυνάμει επενδυτές. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την ολοκληρωση των τροποποιήσεων του οδηγού και των επιμέρους χαρακτηριστικών του Α΄κύκλου, παρουσιάζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος ως εξής: 

 

 

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ίδρυση ή την υποστήριξη υφιστάμενης επιχείρησης, με πεδίο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.  

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης είναι:

 1. Άνεργοι ή μισθωτοί, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 2. Αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους  .   

 

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • Λήψη πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την 01/01/1995
 • Μέσος όρος εισοδήματος των ετών 2015/ 2014/ 2013 έως 22.000 € ατομικό εισόδημα ή έως 35.000 € οικογενειακό, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, κατά το έτος 2015
 • Μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων επιχειρηματικής δραστηριότητας των ετών 2015/ 2014/ 2013 έως 40.000 € (αφορά αυτοαπασχολούμενους)
 • Ο δικαιούχος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ως ατομικός επιχειρηματίας ή ως εταίρος σε επιχορηγούμενη επιχείρηση, πλην προγραμμάτων κατάρτισης
 • Ο δικαιούχος να μη συμμετέχει ως εταίρος σε άλλη επιχείρηση, από την 01/01/2015
 • Ο δικαιούχος να μην είναι και αυτοαπασχολούμενος ή / και να μην έχει κάνει διακοπή επιχείρησης από 01/01/2017 (αφορά ανέργους / μισθωτούς)
 • Πρώτη έναρξη επιχείρησης μετά την 01/01/1995 και έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων (αφορά αυτοαπασχολούμενους)
 • Από 01/01/2006 έως την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου να δραστηριοποιείται συνεχόμενα ως ατομικός επιχειρηματίας σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, συναφή με το αντικείμενο σπουδών του (αφορά αυτοαπασχολούμενους)

 

 

Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνεται μεταξύ των 5.000 - 25.000 για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 € συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων, ενώ το ποσοστό επιδότησης, ανέρχεται στο 100%

 

 

 

Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος: έως 24 μήνες από την απόφαση ένταξης

Διάρκεια διατήρησης της επιχείρησης: ένα ή δύο έτη μετά την αποπληρωμή του προγράμματος, ανάλογα με το είδος των δαπανών που θα επιχορηγηθούν. 

 

 

Ως επιλέξιμες  από το πρόγραμμα δαπάνες θεωρούνται οι εξής:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ % ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

60%

2

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

20%

3

 

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

10%

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

15%

5

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

30%

6

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΘΕ

 

12.000 €

7

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

 

20%

8

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

40%

 

 

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται:

-  η συστέγαση επιχειρήσεων / η σύμπραξη ατομικών επιχειρήσεων

- η ίδρυση υποκαταστημάτων

- η ύπαρξη σχέσης μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ή η λήψη σύνταξης γήρατος κατά την υποβολή της προτασης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017

 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα και e-mail της εταιρίας μας: 2310 80 52 90 / 91 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σήμερα, στις 8/6/2017 προκηρύχθηκε ο Β΄κύκλος του προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, ο Α΄κύκλος του οποίου συνάντησε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους εν δυνάμει επενδυτές. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την ολοκληρωση των τροποποιήσεων του οδηγού και των επιμέρους χαρακτηριστικών του Α΄κύκλου, παρουσιάζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος ως εξής: 

 

 

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ίδρυση ή την υποστήριξη υφιστάμενης επιχείρησης, με πεδίο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.  

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης είναι:

 1. Άνεργοι ή μισθωτοί, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 2. Αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους  .   

 

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • Λήψη πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την 01/01/1995
 • Μέσος όρος εισοδήματος των ετών 2015/ 2014/ 2013 έως 22.000 € ατομικό εισόδημα ή έως 35.000 € οικογενειακό, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, κατά το έτος 2015
 • Μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων επιχειρηματικής δραστηριότητας των ετών 2015/ 2014/ 2013 έως 40.000 € (αφορά αυτοαπασχολούμενους)
 • Ο δικαιούχος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ως ατομικός επιχειρηματίας ή ως εταίρος σε επιχορηγούμενη επιχείρηση, πλην προγραμμάτων κατάρτισης, από 01/01/2013
 • Ο δικαιούχος να μη συμμετέχει ως εταίρος σε άλλη επιχείρηση, από την 01/01/2015
 • Ο δικαιούχος να μην είναι και αυτοαπασχολούμενος ή / και να μην έχει κάνει διακοπή επιχείρησης από 01/01/2017 (αφορά ανέργους / μισθωτούς)
 • Πρώτη έναρξη επιχείρησης μετά την 01/01/1995 και έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων (αφορά αυτοαπασχολούμενους)
 • Μετά την 01/01/2006 έως την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου να δραστηριοποιείται συνεχόμενα ως ατομικός επιχειρηματίας σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, συναφή με το αντικείμενο σπουδών του (αφορά αυτοαπασχολούμενους)

 

 

Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνεται μεταξύ των 5.000 - 25.000 για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 € συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων, ενώ το ποσοστό επιδότησης, ανέρχεται στο 100%

 

 

Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος: έως 24 μήνες από την απόφαση ένταξης

Διάρκεια διατήρησης της επιχείρησης: ένα ή δύο έτη μετά την αποπληρωμή του προγράμματος, ανάλογα με το είδος των δαπανών που θα επιχορηγηθούν. 

 

 

Ως επιλέξιμες  από το πρόγραμμα δαπάνες θεωρούνται οι εξής:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ % ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

60%

2

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

20%

3

 

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

10%

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

15%

5

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

30%

6

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΘΕ

 

12.000 €

7

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

 

20%

8

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

40%

 

 

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται:

-  η συστέγαση επιχειρήσεων / η σύμπραξη ατομικών επιχειρήσεων

- η ίδρυση υποκαταστημάτων

- η ύπαρξη σχέσης μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ή η λήψη σύνταξης γήρατος κατά την υποβολή της προτασης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017

 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα και e-mail της εταιρίας μας: 2310 80 52 90 / 91 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό προϊόν)".

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε μορφής που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ή Γ΄κατηγορίας.

Εξαιρούναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Επιλέξιμοι από τη Δράση κλάδοι είναι: 

- Κρέας

- Πουλερικά

- Κουνέλια

- Γάλα

- Αυγά

- Σηροτροφία - Μελισσοκομία - Σαλιγκαροτροφία –Διάφορα ζώα

- Ζωοτροφές

- Δημητριακά

- Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

- Οίνος

- Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

- Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

- Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

- Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

- Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: κτηριακά, περιβάλλον χώρο, εξοπλισμό, οχήματα, πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας - ISO, αμοιβές συμβούλων / μηχανικών, λογισμικά κ.ά. 

 

Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνονται μεταξύ των 600.000 € - 5.000.000 €, ενώ τα ποσοστά επιδότησης διαφοροποιούνται βάσει της περιφέρειας στην οποία θα υλοποιηθεί η επένδυση, ως εξής:

 • Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακεδονία - Θράκη, Ιόνια νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος- 50%
 • Μικρά νησιά Αιγαίου  - 75%
 • Δυτική Μακεδονία, Αττική, Στερεά   - 40%

(με δυνατότητα προσαύξησης έως και 20% την περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών)

 

 

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/05/2017

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/08/2017

 

 

Να σημειώσουμε ότι αναμένεται άμεσα και η προκήρυξη της δράσης 4.2.2 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (μη γεωργικό προϊόν)"

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν)

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/epixeirhmatikothta/27854/enisxyseis-ependyseon-sti-metapoiisi-emporia-kai-anaptyxi-georgikon-proionton

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης προκήρυξε την ενιαία δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Με τη μορφή μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων ή και συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

 

 

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού.
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 7. Δαπάνες καινοτομίας
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 

 

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 ευρώ 
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι δεν προσδιορίζεται κατώτατο όριο προϋπολογισμού.

 

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ 35% - 80%.

 

 

 

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

 

 

 

Κατόπιν της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του  προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support, η πρόταση που υπέβαλε η KREITTΩΝ Consulting, κρίθηκε ως μία από τις οκτώ πιο αξιόλογες και προτότυπες προτάσεις, που θα χρηματοδοτήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση, σε ένα σύνολο 148 προτάσεων.

 

Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη ΜΚΟ και φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της«Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία», της «Υποστήριξης Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας», και της «Ενίσχυσης Οργανισμών Παιδικής Προστασίας», από τα κοινωφελή ιδρύματα: ΤΙΜΑ, Ι. Λάτση, Hellenic Hope και Μποδοσάκη.

 

Βάσει της πρόσκλησης του προγράμματος θα χορηγηθούν χρηματοδοτήσεις μέχρι €5.000 σε όσους φορείς ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες.

 

Η πρόταση που υποβλήθηκε από την  KREITTΩΝ Consulting αφορά:

- Την οργάνωση εργαστηρίου παραγωγής "βιβλίων ανάπτυξης δεξιοτήτων για ΑμεΑ" από το Σώμα Φίλων ΑΜΕΑ (ΣΦΑ)-Δράση για το Κάτι Άλλο.

Σελίδα 1 από 7
+
+
+
+
 
+
 
+
x

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOKNEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Διεύθυνση: Καυκάσου 55, Καλαμαριά
           Τ.Κ. 55133
Τηλ: 2310.80.52.91 Φαξ: 2310.80.52.92
Κιν: 6977.36.72.86
E-mail: info@kreitton.gr