EL | EN | RU | BG

Νέα

Το Blog μας...

Ο Β' κύκλος του προγράμματος Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων περιέχει σημαντικές αλλαγές τόσο στον οδηγό της πρόσκλησης, όσο και στα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου του κάθε δικαούχου.

Καταρχήν είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει σε τρεις περιόδους υποβολής, πράγμα το οποίο μετριάζει τη συνολική συμμετοχή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως ο κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε μία περίοδο υποβολής.

 

Πόσο πιθανόν είναι λοιπόν να ενταχθείτε; Παρακάτω αναλύονται όλα τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης βάσει του νέου οδηγού. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό προϊόν)".

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε μορφής που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ή Γ΄κατηγορίας.

Εξαιρούναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων", που αφορά στη στήριξη νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρησεων του τουριστικού κλάδου, σχετικά με την ίδρυσή τους, αλλά και με τη λειτουργία τους για διάστημα 6 μηνών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία και ενίσχυση επιχειρήσεων που παράγουν και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της χώρας.

 

Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» είναι μία από τις τρεις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ, η οποία βρίσκεται λίγο πριν την προκήρυξή της. Στόχος του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας, ανέργων οι οποίοι θα αξιοποιήσουν το γνωστικό κεφάλαιο που αυτοί κατέχουν. Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών, ενώ παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

 
 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ των 15.000 € - 60.000 €, με ποσοστό επιδότησης 100%.
 

ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP

Η ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών, της διαχείρισης ακινήτων και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων (ISO, HACCP,ΕΣΠΑ, LEADER).

Η εταιρία μπορεί να φέρει εις πέρας, με τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, κάθε εγχείρημα που θα της ανατεθεί από τον πελάτη.

NewsLetter

Εγγραφείτε τώρα στο Newsletter μας. Επιδοτούμενα προγράμματα, ΕΣΠΑ και τα νέα μας στο email σας

Πως θα Έρθετε σε Εμάς

Εισάγεται την οδό σας και την πόλη σας και πατήστε "δείτε την διαδρομή" για να δείτε πως θα έρθετε σε εμάς...

(προσοχή!!! τα ονόματα οδού και πόλης χωρίζονται με κόμμα)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καυκάσου 55
55133 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

Τ: +30.2310. 80.52.90
F: +30.2310. 80.52.92

Email : info@kreitton.gr

           info@kreittongroup.gr