EL | EN | RU | BG

Νέα

Το Blog μας...

ΕΠ ΑΜΘ: Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, προκηρύσσει πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα: 

 

 

o   Π/Υ: 60.000 € - 800.000 €

 

 

o   Διάρκεια Υλοποίησης: 24 Μήνες 

 

 

 o   Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που:

 

·       Έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018)

 

·       Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την ημ/νία έκδοσης της προκήρυξης

 

·       Δεν έχουν ενταχθεί στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020

 

·       Διαθέτουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας

 

·       Δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 ·      Διαθέτουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός

 

·       Μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου

 

·       Δε βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

 

 

 

 o   Καθεστώς Ενίσχυσης: 651/2014

 

 

o   Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

 

o   Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

 

o   Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

 

 o   Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμία υποβολής της πρότασης έως 14/07/2020

 

 

 

 

ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP

Η ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών, της διαχείρισης ακινήτων και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων (ISO, HACCP,ΕΣΠΑ, LEADER).

Η εταιρία μπορεί να φέρει εις πέρας, με τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, κάθε εγχείρημα που θα της ανατεθεί από τον πελάτη.

NewsLetter

Εγγραφείτε τώρα στο Newsletter μας. Επιδοτούμενα προγράμματα, ΕΣΠΑ και τα νέα μας στο email σας

Πως θα Έρθετε σε Εμάς

Εισάγεται την οδό σας και την πόλη σας και πατήστε "δείτε την διαδρομή" για να δείτε πως θα έρθετε σε εμάς...

(προσοχή!!! τα ονόματα οδού και πόλης χωρίζονται με κόμμα)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καυκάσου 55
55133 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

Τ: +30.2310. 80.52.90
F: +30.2310. 80.52.92

Email : info@kreitton.gr

           info@kreittongroup.gr